fbpx

Vanhempaintoimikuntien rooli ja asema

Yleistä

Seura koostuu voimistelijoista, heidän huoltajistaan, valmentajista, toimistosta ja johdosta. Olemme yhteisellä asialla luomassa nuorillemme urheilu- ja elämänkasvatuksen perusteita. Voimistelussa valmennuksen hoitavat koulutetut valmentajat ja huoltajilla on tärkeä rooli kokonaiskasvatuksen hoitamiseksi ml. kokonaisliikuntamäärä, lepo ja ravinto.

Vanhempaintoimikunnat koostetaan ja ne toimivat lajikohtaisesti. Kerran kaudessa on järjestetty tapaaminen, jossa kaikkien lajien vastaavat kokoontuvat luomaan yhteisen vuosikellon ja sopivat yhteydenpidosta ja muista käytännön asioista.

Vanhempaintoimikuntien lisäksi voivat ryhmät/joukkueet perustaa omia toimikuntiaan. Niihin pätevät alla kuvat käytännöt pl. kirjanpidon liittäminen seuran kirjanpitoon.

Vanhempaintoimikuntien tehtävät

Toimikunnat ovat tärkeä linkki muun seuran ja huoltajien välillä. Ne ovat elintärkeitä tapahtumien järjestämisessä ja suureksi avuksi varainkeruussa. Käytännössä järjestämme vuodessa 1-2 kertaa kunkin lajin kisat sekä muutamia muita jäsentapahtumia (joulunäytös, merkkisuoritus jne). Niissä on tyypillisesti talkootehtäviä sekä varainkeruuta auttava buffet.

Vanhempaintoimikuntien rakenne

Vanhempaintoimikunnat koostetaan ja ne toimivat lajikohtaisesti. Kerran kaudessa on järjestetty tapaaminen, jossa kaikkien lajien vastaavat kokoontuvat luomaan yhteisen vuosikellon ja sopivat yhteydenpidosta ja muista käytännön asioista.

Vanhempaintoimikunnat koostuvat vanhempainkokouksen päättämistä henkilöistä. Toimikunnalla on puheenjohtaja ja taloudenhoitaja sekä haluamansa määrä jäseniä. Näiden henkilöiden ei tarvitse olla EsTT ry jäseniä. Käytännössä vanhempaintoimikuntaan kuuluvat/voivat kuulua kaikki lajin kilpa- ja/tai harrastajaryhmien vanhemmat, mutta lajikohtaisesti voi olla sovittu esim. vain kilparyhmien toiminnasta ja ns. ydinryhmästä, joka huolehtii mm. talkoiden järjestämisestä sekä kirjanpidosta

Vanhempaintoimikunnan toimivalta

Toimikunta organisoi itsenäisesti toimintansa. Varojen keruuta varten käytetään seuran perustamaa pankkitiliä, jonka tilinkäyttöoikeudet vahvistaa pankille seuran hallinto.

Varat ja päätökset varojen käytöstä ovat toimikunnan itsensä päätettäviä asioita. Tyypillisiä kohteita ovat varuste- tai vaatetuki sekä tuki leiri-/kisamatkoihin.

Päätöksissä kannattaa huomioida verottajan tulkinnat siitä, mikä on veronalaista tuloa ja miten talkootyön tulokset voidaan jakaa. Varojen käytössä on myös syytä huomioida aikajänne. Kovin pitkään ei varoja kannata säästää. Motivaatio talkootyöhön laskee nopeasti, jos työllään varat tienanneet huoltajat eivät niitä näe käytettävän.

Tyypillinen toimikunnan kassa on pari tuhatta euroja. Yksi buffet tuottaa tyypillisesti 800-1200€

Vanhempaintoimikunnan virallinen asema

Toimikunta on itsenäinen yksikkö, jonka toimintaa säätelevät ennen kaikkea kirjanpitolaki ja verottajan tulkinnat. Toimikunta vastaa omista asioistaan ja huolehtii omasta kirjanpidostaan. Kirjanpito ja varat liitetään osaksi EsTT ry tilinpäätöstä (liitetiedot). Varat ja päätökset varojen käytöstä ovat toimikunnan itsensä päätettäviä asioita. Päätöksissä kannattaa huomioida verottajan tulkinnat siitä, mikä on veronalaista tuloa ja miten talkootyön tulokset voidaan jakaa.

Olli-Pekka Lintula 20.9.2018 Espoon Telinetaiturit ry