fbpx

Unelmista totta

EsTT:n jäsenten taloudellinen tuki

EsTT tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuksia taloudelliseen tukeen tilapäisissä vaikeuksissa oleville.

Ulkopuolisena ensisijaisena tukilähteenä ovat:

  • Kelan avustukset jäsenten omien hakemusten mukaisesti
  • ’Unelmista totta’ järjestön avustukset jäsenten omien hakemusten mukaisesti

Seura myöntää alennuksia vapaamuotoisten hakemusten perusteella. Hakemukset käsitellään luottamuksellisina. Hakemukset osoitteeseen: toiminnanjohtaja(at)espoontelinetaiturit.fi

SOS-Lapsikylän Unelmista totta-harrastustuki

SOS-Lapsikylä tukee haasteellisessa elämäntilanteessa olevia perheitä lastenharrastuskustannuksissa. Harrastustukea suunnataan erityisesti niille lapsille ja nuorille (7–17-v.), joille harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen ei olisi muuten mahdollista. Harrastustuki vähentää heikoimmassa asemassa olevien perheiden lasten ja nuorten vapaa-ajan vieton eriarvoistumista ja syrjäytymistä. Tukea voidaan myöntää ohjatun ja säännöllisen harrastuksen osallistumismaksuihin. Ensisijaisesti tukea myönnetään koulukuraattorin tai perhesosiaalityöntekijän kautta tulleisiin hakemuksiin ja mahdollisuuksien mukaan myös perheen itsenäisesti tekemiin hakemuksiin.

Lisätietoja harrastuesta osoitteessa: https://www.unelmista.fi/ ja unelmista(at)sos-lapsikyla.fi