fbpx

Pelisäännöt

Voimistelijoiden pelisäännöt

1. Kuuntelen ja tottelen ohjaajaani.
2. Tulen ajoissa harjoituksiin ja odotan oman ryhmäni harjoituksen alkamista pukeutumistilassa.
3. Yritän aina parhaani ja keskityn harjoitteluun.
4. Käyttäydyn harjoituksissa kohteliaasti, annan muille harjoittelurauhan, kannustan muita ja olen kaveri kaikkien kanssa.
5. Huolehdin seuran sekä omista varusteistani. Jätän omat vaatteeni niille kuuluville paikoille ja palautan yhteiset varusteet niiden omille paikoilleen käytön jälkeen.
6. Noudatan sosiaalisen median ohjeistusta, en esimerkiksi julkaise toisista kuvia ilman lupaa.

Vanhempien pelisäännöt

1. Kannustan lastani hänen harrastuksessaan. Olen kiinnostunut lapseni kehityksestä yksilönä, en vertaa häntä toisiin, vaan annan lapseni kehittyä omaa tahtiaan.
2. Annan voimistelijoille harjoittelurauhan ja ohjaajille työrauhan. Mikäli jään seuraamaan lapseni harjoitusten kulkua, sovin siitä ohjaajan kanssa aina erikseen.
3. Käyn lyhyet keskustelut ohjaajan kanssa vasta tunnin päätyttyä (mikäli hänellä on siihen aikaa eikä seuraava ryhmä ala heti edellisen perään, kuten harrasteohjaajilla usein alkaa). Varsinaisen ajan palautteelle ja pidemmille keskusteluille varaan lajikoordinaattorin kautta.
4. En koskaan kyseenalaista ohjaajan auktoriteettia ja asiantuntemusta lasten kuullen.
5. Kilparyhmissä ilmoitan lapseni pidemmät poissaolot omalle ohjaajalle, harrasteryhmissä ilmoitan vastaavat poissaolot koordinaattorille. (Satunnaisia yksittäisiä poissaoloja ei tarvitse ilmoittaa).
6. Huolehdin siitä, että lapseni saa riittävästi ravintoa ja lepoa. Harjoitusjuomana tarjoan vettä.
7. Ymmärrän, että myös ohjaajat tarvitsevat oman palautumisaikansa ja vältän kiireettömien teksti- ja WhatsUp-viestien lähettämistä ohjaajille arkena klo 20-09 välillä sekä viikonloppuisin.
8. Pidän huolen siitä, että lapseni on tietoinen voimistelijoiden pelisäännöistä ja noudattaa niitä.

Ohjaajien pelisäännöt

1. Huolehdin sekä voimistelijoiden että omasta turvallisuudesta.
2. Vaadin harjoituksissa hyvien käytöstapojen ja yhteisten pelisääntöjen noudattamista. Puutun kiusaamiseen heti, jos sellaista on huomattu ryhmässä.
3. Pyrin omalla käytökselläni näyttämään esimerkkiä lapsille ja nuorille. Olen avoin, positiivinen ja muistan kannustaa jumppareita tasapuolisesti.
4. Kohtelen kaikkia voimistelijoita tasavertaisina, annan oikeanlaista palautetta rohkaisevasti.
5. Minulla on vaitiolovelvollisuus lapsen henkilökohtaisissa asioissa.
6. En koskaan kyseenalaista vanhemman enkä toisen ohjaajan auktoriteettia lasten tai vanhempien kuullen.
7. Koordinaattorina/lajivastaavana/vastuuvalmentajana ilmoitan hyvissä ajoin kaikille ryhmän lapsille ja heidän huoltajilleen harjoitusajoissa tapahtuvista muutoksista.

Vapaaehtoisten pelisäännöt

1. Toimin kaikissa tilanteissa voimistelijoiden hyväksi ja yhteisen edun nimissä
2. Noudatan toimissani yhteisön sääntöjä ja urheiluyhteisön reilun pelin periaatteita
3. Käyttäydyn ja pukeudun asianmukaisesti, tarvittaessa käytän seuran osoittamia vaatteita
4. Ymmärrän, että nautintoaineet eivät kuulu lasten liikuntaan missään tilanteissa

Vapaaehtoisilla on voimassa Olympiakomitean Tuplaturva vakuutus seuran tilaisuuksissa ja kyseiseen tilaisuuteen nimettyinä vapaaehtoisina.

Espoon Telinetaiturien tavoitteena on, että jokaisella seuratoiminnassa mukana olevalla henkilöllä on turvallinen ja hyvä olo, ja että ympäristö on positiivinen ja oppimista tukeva. Meille on tärkeää, että asioista puhutaan ja niitä käsitellään säännöllisesti ja rakentavasti.

Erityisen tärkeää on, että kaikki voimistelutoiminnassa mukana olevat henkilöt noudattavat seuran pelisääntöjä, joihin lukeutuvat urheilun yhteiset reilun pelin periaatteet.

Mahdolliset ongelmat pyritään ratkaisemaan vanhempien ja ohjaajien/valmentajien välisissä keskusteluissa, koordinaattorin kanssa tai vanhempainkokouksessa. Jos epäselvyyksiä tai erimielisyyksiä ei pystytä ratkaisemaan ryhmän sisällä ne ratkaisee viime kädessä seuran eettinen valiokunta.