fbpx

Kilparyhmäläisen sitoumus

Kilparyhmäläisen sitoumus seuran käytänteisiin

EsTT kilparyhmään ilmoittautunut sitoutuu seuraaviin käytänteisiin

Siirtymisen ehdot:

 • Noudatetaan seuran pelisääntöjä, jotka on julkaistu seuran netissä
 • Ilmoittaminen harjoituksista poissaoloista
  • Harjoittelun viikkorytmi
  • Erityisen tärkeää tämä on loma-aikojen ja pitkien viikonloppujen kohdalla, koska silloin seura voi järjestellä harjoituksia tehokkaammin
 • Edustaminen
  • Voimistelija käyttää seuran edustusasuja pitäen huolen niiden puhtaudesta ja siisteydestä
  • Kilpailutilanteissa tai muissa julkisissa tilaisuuksissa noudatetaan tyylikästä pukeutumista ja esiintymistä. Poliittiset tai muut yhteiskunnalliset viestit eivät ole sallittuja toimittaessa seuran nimissä.
 • Talkootyö
  • Seura edellyttää voimistelijoiden huoltajien osallistuvan kohtuullisessa määrin kilpailujen ja muiden seuran järjestämien tilaisuuksien järjestelyihin
  • Ryhmät ja joukkueet voivat niin halutessaan järjestää talkootyötä varojen keräämiseksi
  • Kaikessa varainkeruussa noudatetaan verottajan ja muiden viranomaisten ohjeita ja määräyksiä

Kilparyhmäläisen ja seuran sitoumus terveelliseen urheiluun

 EsTT arvostaa ja edistää terveyttä edistävää harjoittelua. Liikuntatottumusten muutokset vaativat paneutumista asiaan jo lapsuusvaiheessa. Perhe, valmentaja eikä seura voi toimia tässä yksin.

 • On tärkeää saada monipuoliset liikuntataidot. Perhe sitoutuu kannustamaan ja edistämään monipuolista liikuntaa erityisesti lapsuudessa
  • Voimistelu moninaisuudessakaan ei edistä kaikkia taitoja; pallopelit, yleisurheilu, uinti, pyöräily, luistelu jne. ovat kaikki eduksi lapsen kehitykselle
 • Perhe edistää suositusten mukaisten liikuntamäärien saavuttamista
  • Lapsi ei mene rikki liikkuessaan, vaan hän saa kestävän kehon
 • Ruokailu
  • Perhe huolehtii oikeanlaisesta, oikein ajoitetusta ja riittävästä ravinnosta
 • Lepo
  • Voimistelun harjoittelu vie paljon aikaa erityisesti teini-iässä. Henkisen kuormituksen säätäminen ja riittävä uni ovat tärkeitä, nämä ovat perheen vastuulla.
 • Terveystilanne
  • Seura edellyttää voimistelijan käyvän urheilijan terveystarkastuksessa sinä vuonna, kun hän täyttää 15v. Tulokset välitetään vastuuvalmentajalle.
 • Harjoittelun ohjelmointi
  • Seura ja vastuuvalmentajat sitoutuvat ohjelmoimaan ryhmän ja yksilön harjoitukset ottaen huomioon yksilöiden terveystilanteen ja fyysiset kyvyt.

Kilparyhmäläisen maksusitoumus

EsTT kilparyhmään ilmoittautunut sitoutuu seuraaviin kilparyhmiä erityisesti koskeviin maksuihin ja peruutusehtoihin.

 • Kausimaksu, joka peritään syys- ja kevätkaudelta erikseen
  • Mikäli voimistelija lopettaa 48h ennen ensimmäisen seuran kausisuunnitelmaan sisältyvän kilpailun ilmoittautumisajan päättymistä, niin kausimaksusta peritään 50%. Lopettaminen tapahtuu kirjallisesti lähettämällä sähköpostiviesti kahdelle henkilölle: 
   • toimisto@espoontelinetaiturit.fi
   • Oma valmentaja
  • Mikäli voimistelija lopettaa myöhemmin kauden aikana, niin kausimaksusta peritään 100%
  • Harjoitusmaksusta saa hyvityksen loukkaantumisten tai pitkäaikaisten sairauksien sairasloman ajaksi, jolloin voimistelija ei käy harjoituksissa. Mikäli voimistelija osallistuu osittain harjoitteluun (esimerkiksi osa harjoittelusta ja kuntoutus onnistuu), niin harjoitusmaksu peritään täysimääräisenä. Lääkärintodistus vaaditaan.
 • Voimistelija sitoutuu osallistumaan seuran kausisuunnitelman mukaisiin kilpailuihin
  • Kilpailujen osallistumismaksut peritään voimistelijalta täysimääräisesti, mikäli voimistelija tai huoltaja ei ole ilmoittanut poisjäännistä kirjallisesti vähintään 48h ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
  • Peruutusehdoissa noudatetaan kilpailun järjestäjän ehtoja
 • Leirimaksut määrätään seuraavasti
  • Voimistelija sitoutuu niihin maksuihin, joihin seura sitoutuu tehdessään varauksia (esim. lennot ja hotellit). Näissä maksuissa noudatetaan palveluntarjoajan ehtoja
  • Mahdolliset jyvitykset (esim. yhteiskuljetus) peritään täysimääräisesti, vaikka voimistelija ei niitä hyödyntäisi omista toiveistaan johtuen.
  • Ulkomaan leirien oletusarvoinen kustannus on vähintään 800€/voimistelija, mihin summaan tulee jokaisen osallistujan varautua ja seura pidättää oikeuden periä 800€+15% maksun toteutuneiden kustannusten mukaisesti.
 • Seuralla on oikeus periä läpilaskutuslisä kaikista niistä tapahtumista, joista seura edelleenlaskuttaa voimistelijoita (esim. liiton leirit). Kustakin tapahtumasta peritään yksi lisä, vaikka sen sisällä olisi useampia