fbpx

Jäsenrekisteriseloste

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laatimispvm: 06.06.2011 

1. Rekisterinpitäjä

Espoon Telinetaiturit ry (EsTT)
Y-tunnus 0460107-3
Yhteystiedot PL 35
02101 Espoo
Puh. +358 45 121 6536
Käyntiosoite: Itätuulenkatu 9, 02100 Espoo

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Pia Saranpää
045 121 6536
info@espoontelinetaiturit.fi

3. Rekisterin nimi (nimen tulee kuvata rekisterin tietosisältöä)

EsTT:n jäsen- ja ilmoittautumisrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus 

Yhdistyslain 11§ mukainen luettelo seuran jäsenistä. Jäsenasioista ja seuran muusta toiminnasta tiedottaminen. Laskujen ja maksujen seuranta. Tilastotietojen kokoaminen jäsenrakenteesta ja liikuntaryhmiin osallistuvista mm. seuran toimintaan liittyvien avustusten hakemista varten. 

5. Rekisterin tietosisältö (Esim. rekisteröidyn nimi, osoite, puhelinnumero jne.)

Rekisteröidyn täydellinen nimi, kotipaikka, yhteystiedot, syntymäaika ja sukupuoli ja muut rekisteröidyn itse ylläpitämät tiedot. Lasku-, maksu- ja liikuntaryhmätiedot kausittain.

6. Säännönmukaiset tietolähteet * (Mitä tietoja saadaan, keneltä ja millä perusteella, esim. suostumus tai lainsäännös)

Rekisteröidyn itse ylläpitämät tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Seura voi luovuttaa viranomaisille rekisterin tietoja lain tai muiden määräysten niin vaatiessa. Jäsenen antamalla erillisellä suostumuksella nimi- ja osoitetietoja voidaan käyttää Suomen Voimisteluliitto Svolin tai kolmansien osapuolien tiedotus- ja markkinointitarpeisiin. Jäsen ylläpitää suostumustiedot itse. Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Seuran jäsenrekisterivastaava vastaa käyttöoikeuksien myöntämisestä ja valvonnasta. Sähköiseen jäsenrekisteriin annetaan käyttöoikeudet niitä toiminnan kannalta välttämättä tarvitseville.

ATK:lle tallennetut tiedot:
Rekisterin käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Seuran jäsenrekisteristä vastaava ylläpitää käyttäjätunnuksia. Palvelimet sijaitsevat palvelinkeskuksessa, lukitulla alueella, johon pääsy vaatii erillisen kulkuoikeuden tai kulkuoikeudellisen saattajan.

Manuaaliset listaukset:
Kaikki tulostettu henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja hävitetään asianmukaisesti.

* HetiL 10 § ei edellytä nimenomaisesti tiedon merkitsemistä, mutta se on tarkoituksenmukaista merkitä rekisteröityjen tiedonsaantioikeuksien kannalta. Se myös kuvaa osaltaan rekisterin tietosisältöä.