Eettistä toimintaa johtaa seuran hallitus, jonka jäseniin voi olla yhteydessä havaitessaan epäkohtia tai epäilyjä. Hallituksen jäsenet toimivat luottamuksellisesti.

Seuran hallituksella on toimivalta seuran sisäisiin asioihin. Muissa asioissa hallitus tai sen nimeämät henkilöt voivat antaa tukea ja opastaa. Mahdollisesti rikosoikeudelliset asiat viedään viranomaisten tietoon.

Vastuullisuudesta vastaa toiminnanjohtaja
toiminnanjohtaja(at)espoontelinetaiturit.fi