Ajoyhteys Itätuulentien kautta Tuulimäkeen muuttuu 27.8. alkaen

Ajoyhteys Itätuulentien kautta Tuulimäkeen muuttuu 27.8. alkaen

Tapiolan seudun rakennustyöt jatkuvat ja vaikuttavat Tuulimäen ajoyhteyksiin.

Kansirakenteen purkaminen – vaihe 1

Itätuulentien läpiajoyhteys katkaistaan, kun Vesiputoustalon työmaan eteläpuolinen kansirakenne puretaan vaiheittain. Kansirakenteen purkamisesta aiheutuu häiriöitä Itätuulentien liikennejärjestelyihin vaiheen 1 mukaisesti. Ajo Itätuulentien 1 – 7:n ja Satakielitalon pysäköintiin tapahtuu Itätuulentien läntisen ajoyhteyden kautta. Itätuulenkujan (kannen) jalankulkuyhteydet säilyvät nykyisellään. Vaiheen 1 arvioitu kesto on kaksi viikkoa.

Ohessa urakoitsijan tiedote.

Feenix_purkutiedote_Vaihe1_20180816