EsTT syyskokous 28.11. – uusi hallitus valitaan

EsTT syyskokous 28.11. – uusi hallitus valitaan

Haluaisitko nähdä eturivin seuran toimintaa salin ulkopuolellakin, ja osallistua seuran kehittämiseen pidemmällä tähtäimellä?

Tai haluatko olla valitsemassa, kuka näistä asioista päättää?

 

Tähän on erinomainen tilaisuus, kun EsTT:n hallitukseen valitaan uusia jäseniä  torstaina 28.11.2013  klo 19 Jousenkaaren koululla olevassa syyskokouksessa.

Ehdolle voi asettua kuka tahansa yli 15-vuotias EsTT:n jäsen tai jäseneksi liittyvä. Ehdolle vai asettua osallistumalla kokouseen tai antamalla etukäteen suostumuksensa kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle (puheenjohtaja@espoontelinetaiturit.fi) tai tuomalla asian muutoin tiedoksi.

EsTT on valtakunnan eturivin voimisteluseuroja, jossa sekä valmennus että hallinto ovat ammattilaisten käsissä. Seuraa johtaa hallitus, joka pitää kokouksiaan suurin piirtein kerran kuukaudessa. Parituntisissa kokouksissa käydään läpi viimeisimmät uutiset eri lajeista ja suunnitellaan seuran toimintaa. 1.1.2014 vaihtuu toiminnanjohtaja ja uutena henkilönä tulee seuran toimintaan mukaan Lila Hyvärinen (DI) tuoden mukanaan voimistelukokemusta Rytmisestä voimistelusta.

Hallitus keskittyy pidemmän aikavälin asioiden suunnitteluun ja sen päätettäviä asioita ovat mm.  seuran strategia, merkittävästi seuran talouteen vaikuttavat asiat kuten uusien tilojen hankinta, vakituisen henkilöstön palkkaus, yhteistyö Voimisteluliiton ja muiden liittojen kanssa sekä päätökset isompien tapahtumien, esimerkiksi Voimistelupäivien, järjestämisestä. Hallituksen jäsenillä ei ole ollut toiminnallista vastuualuetta tai muita vakituisia tehtäviä. Käytännössä työmäärä on sisältänyt osallistumiset kokouksiin sekä näiden lisäksi muutama tunti projektiluontoista työtä aikataulun sopiessa.

Vuonna 2013 hallituksen jäseniä ovat olleet Jarkko Lahtinen, Tapio Lampén, Eeva Saravuo, Teemu Suila (sihteri), Ville Tarvo (varapuheenjohtaja), Marjo Ylhäinen, Ulla Karppanen ja Milja Seppälä sekä puheenjohtaja Olli-Pekka Lintula. Varajäseninä ovat olleet Elina Salmi ja Sanna Jankkari.

Hallituksen jäsenet eivät edusta lajia tai toimintoa, joskin pyrkimyksenä on ollut saada vähintään yksi jäsen kunkin lajin intressipiiristä. Voimistelun tuntemus on toki eduksi ja hyötyä on muidenkin urheilulajien tuntemuksesta ja liikkeenjohdon eri ulottuvuuksista.

Syyskokouksessa 2013 tulee valittavaksi viisi hallituksen jäsentä sekä kaksi varajäsentä erovuoroisten sekä eroilmoituksen antaneiden tilalle.  Valittavaksi tulee myös seuran puheenjohtaja nykyisen puheenjohtajaj siirtyessä Voimisteluliiton pääsihteeriksi. Syyskokouksessa 2013 toivotaan valittavan hallitukseen erityisesti seuraavien lajien piiristä kiinnostuneita: MTV, NTV, Tra.

Lisätietoja hallitustyöskentelystä saa Olli-Pekka Lintulalta (puheenjohtaja@espoontelinetaiturit.fi), EsTT:n säännöistä sekä tietenkin kaikilta hallituksen jäseniltä.2014 painopisteitten suunnitellaan olevan laatuprosessien kehitys, ProHuippuseuraprojektissa esillenostettujen kehityskohteiden jatkotyöstö (kuten Ennakoiva Terveydenhuolto) sekä olosuhteiden kehitys.