EsTT:n hallituksen kokous 3/2010, 15.2.2010

EsTT:n hallituksen kokous 3/2010, 15.2.2010

Tiedote
Espoon Telinetaiturit ry                                                                                

Hallituksen kokous 3/2010

Tilakatsaus
Seura on käynyt keskusteluja kaupungin edustajien kanssa liittyen tilojen ja käyttövuorojen riittävyyteen. Syyskauden 2010 osalta pyritään saamaan käyttöömme enemmän tiloja Espoon kouluilta. Samalla on seurallemme kerrottu, että Tuulimäen tilat tulevat olemaan käytettävissä nykyiseen tapaan metron rakentamisen aikana ja valmistumisen jälkeen. Ruusutorpan käyttökiellossa olevan montun korjaamista on pyydetty kiirehtimään.

Tilojen järjestyssäännöt ja niiden valvonta
Seuralla on tiloihinsa liittyvät säännöt. Sääntöjen tiedottaminen, noudattaminen ja valvonta eivät toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä aiheuttaa turvallisuusriskin sekä vanhemmille että urheilijoille ennen kaikkea ruuhkaisten alkuillan vuorojen aikana. Päätettiin, että asiaan kiinnitetään erityistä huomiota alkaen tiedottamisesta.

Jaostot
Vahvistettiin poikajaoston kokoonpanoksi Jari Vanhatalo (pj), Ville Tarvo, Eero Lampén, Ari-Pekka Taivassalo ja Mati Kirmes. 

Vahvistettiin trampoliinijaoston kokoonpanoksi Tapani Yrjölä (pj), Noora Malmström, Marleena Rantanen, Susanna Tuuras, Pade Parkkonen ja Matilda Lehtonen.

Tiedottaminen
Päätettiin, että luodaan jaostojen vastaaville suora tiedotuskanava hallituksen päätöksistä.

Tyttöjen ja naisten telinevoimistelun valmennus. Päätettiin palkata valmennuspäällikkö tyttöjen telinevoimisteluun, toiminnanjohtaja yhteistyössä tyttöjaoston kanssa toteuttaa rekrytoinnin.